Spolek Domaslav byl založen v roce 1998 kolegiem správců fary v Domaslavi. V současné bobě má ve výpůjčce od Biskupství Plzeňského faru a kostel sv. Jakuba Většího, které svépomocí a z grantových prostředků opravuje. V Domaslavi pořádá různé víkendové akce a dílny, jejichž účastníky jsou převážně mladí lidé. Faru také zapůjčuje k pobytům dalších neformálních skupin nebo organizací věnujících se dětem a mládeži. Spolupracuje např. s Komunitou Noe, MAS Český Západ, ZUŠ Trnka, ZUŠ Bedřicha Smetany, farností Plzeň – Severní Předměstí, skautskými oddíly a mnoha dalšími. Spolek má v současné době 8 řádných členů a další přidružené členy.

 

 


Stanovy Spolku Domaslav (2018)