V pátek, 24. 5., jsme se přidali k celorepublikové Noci kostelů. Je to až skoro neuvěřitelné, ale celkem se nás i s vystupujícími sešlo kolem 30. Nejčastěji byli návštěvníky lidé z okolí, kteří využili možnosti podívat se do jinak celý rok zavřeného kostela. Účastníci si prohlédli kostel, mohli pohovořit se členy našeho spolku, připravili jsme pro ně drobné pohoštění. Proběhly dvě hudební vystoupení, děkujeme tímto našim přátelům hudebníkům, kteří bezplatně zahráli.